Ochrana údajov - RACIO Zdravá Výživa

Osobné údaje v bezpečí

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.racio.prijemnydomov.sk, IMPREZA, s.r.o. a poverená osoba Michal Leštinský, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Chránime vaše údaje

Všetky poskytnuté údaje Vás ako zákazníkov sú v databáze zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú použité len pre “IMPREZA, s.r.o.”, na nevyhnutné úkony spojené s vybavením vašej objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a “IMPREZA, s.r.o.” ich ďalej nebude spracovávať.